Telefon:

+46 (070) 416 4616

(Mitt mejlsvar kan hamna i din skräppost, så ta en titt där.)

info@varavackerhollviken.se

Öppet

Mån-Ons 10-18. Torsdag: STÄNGT ( Öppet enl överenskommelse) Fredag: 09.00-15.00 Lördag-Söndag: STÄNGT

Kära kund!

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL).

Med GDPR stärks skyddet av den personliga integriteten ytterligare och vi vill därför informera dig som vår kontakt på Vara Vacker Höllviken
om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vara Vacker Höllviken åtar sig att skydda och respektera din integritet vid all kontakt och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Säkerhet
Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda från intrång.

Personuppgifter som vi sparar när du bokar in dig på en behandling är:

• Namn
• E-post
• Postadress
• Telefonnummer

Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är:

• För att kunna komma i kontakt med dig.
• För att skicka information samt erbjudanden.

Personuppgifter som vi sparar när du köper något från vår webbshop eller blir återförsäljare är:

• Namn
• E-post
• Postadress
• Telefonnummer
• Personnummer
• Betaluppgifter

Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är:

• För att kunna komma i kontakt med dig.
• För att skicka information samt erbjuda medlemsförmåner.
• För att administrera din faktura eller betalning
• För att kunna hantera returer

Personuppgifter som vi sparar när du gör en QRMA Frekvensanalys är:

• Namn
• E-post
• Postadress
• Telefonnummer
• Vikt & längd
• Ditt specifika resultat från analysen i vårt dataprogram

Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är :

• För att kunna komma i kontakt med dig.
• För att skicka information samt erbjudanden.
• För at kunna följa upp din hälsostatus

Utlämning av uppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalda fakturor. Vi kommer även att vidarebefordra dina personuppgifter till vårt termografiteam vid en termografiscreening, för att kunna få ett utlåtande av vår läkare.

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

Radering av uppgifter
När du begär utträde ur Huss & Hult Hälsoakademi kommer dina uppgifter att raderas ur våra system

Rätt att begära ut information
Du äger rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Bilder
Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, i videoproduktioner eller Facebooksida utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan när som helst upphäva sitt samtycke genom att kontakta oss.

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@varavackerhollviken.se

Om du vill bli borttagen ur våra register, så kontakta oss på info@varavackerhollviken.se

För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till www.datainspektionen.se